çevre politikamız.jpg

Çevre Politikamız

  • Projelendirme ve üretimin her aşamasında çevrenin korunması için belirlenen dünya standartlarını benimsemek ve uygulamak,

  • Gelecek kuşaklara doğal yaşam alanları oluşturmak için projeler geliştirmek,

  • Çevreyle ilgili yasa ve yönetmelikler ile çalışmaların çevre standartlarına uygunluğundan emin olmak,

  • Risk değerlendirmeleri yaparak kaza vb. acil durumlarda çevreye olumsuz etkiyi en aza indirmek üzere tedbir almak,

  • Çevreyle ilgili çalışmaları düzenli biçimde gözden geçirerek bu çalışmaların performansını sürekli olarak arttırmak,

  • Doğal kaynakların korunması için enerji ve hammaddenin verimli kullanılması,

  • Nefes alan bir çevre için sürekli gelişime açık bir kültür oluşturarak çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılması.